پادکست جنایی دادپویان

اولین سمینار پادکست جنایی دادپویان در تاریخ ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ روز جمعه ساعت ۱۱ صبح برگزار شد.

حاصل این سمینار، روایت اپیزود پنجاهم پادکست جنایی دادپویان بود که برای اولین بار در ایران به صورت زنده و همراه با بررسی مدارک شامل عکس، فیلم و مستندات و دادنامه، برگزار گردید.

حدود ۱۲۰ نفر از شنوندگان پادکست جنایی دادپویان در این سمینار شرکت کردند.

مدیریت، ادیت و مسائل فنی پادکست جنایی دادپویان با امیر هاشمی و گویندگی این پادکست توسط محمد صادقی وکیل پایه یک دادگستری است که به بهترین شکل ممکن اجرا شد.

شش نفر از وکلای پایه یک دادگستری دادپویان نیز در این سمینار حضور داشتند و بعد از اتمام روایت اپیزود پنجاهم، شرکت کنندگان به وکلا مراجعه و سوالات حقوقی و کیفری خود را میپرسیدند.

فیلم کامل و عکس های مربوط به سمینار را میتوانید در قسمت زیر مشاهده کنید. به امید دیدار شما در سمینارهای بعدی پادکست جنایی دادپویان

فیلم کامل اولین سمینار پادکست جنایی

روی عکس کلیک کنید

سمینار پادکست جنایی دادپویان

اپیزود پنجاهم قضاوت غلط

روی عکس کلیک کنید

اپیزود پنجاهم قضاوت غلط
محمد صادقی

گوینده پادکست و وکیل موسسه حقوقی دادپویان

مدیر پادکست و آی تی موسسه حقوقی دادپویان

امیر هاشمی
سمینار پادکست جنایی دادپویان
سمینار پادکست جنایی دادپویان
سمینار پادکست جنایی دادپویان
سمینار پادکست جنایی دادپویان
سمینار پادکست جنایی دادپویان
سمینار پادکست جنایی دادپویان
سمینار پادکست جنایی دادپویان
سمینار پادکست جنایی دادپویان
سمینار پادکست جنایی دادپویان
سمینار پادکست جنایی دادپویان
سمینار پادکست جنایی دادپویان
سمینار پادکست جنایی دادپویان
سمینار پادکست جنایی دادپویان
سمینار پادکست جنایی دادپویان
سمینار پادکست جنایی دادپویان
سمینار پادکست جنایی دادپویان
سمینار پادکست جنایی دادپویان
سمینار پادکست جنایی دادپویان
سمینار پادکست جنایی دادپویان
سمینار پادکست جنایی دادپویان
سمینار پادکست جنایی دادپویان
سمینار پادکست جنایی دادپویان
سمینار پادکست جنایی دادپویان
سمینار پادکست جنایی دادپویان
سمینار پادکست جنایی دادپویان
سمینار پادکست جنایی دادپویان